FANDOM


Rada (Rada Miejska) - stowarzyszenie powstałe z inicjatywy Astrid, mające na celu zmiejszyć zakres obowiązków Sama i presję na nim wywieraną oraz uchwalać prawa obowiązujące w ETAP-ie. Pojawia się w "Fazie Trzeciej: Kłamstwa". Jedakże rada miała w zwyczaju dyskutować, spierać się i układać scenariusze, a nie działać, jak chciałby Sam.

CzłonkowieEdytuj

 • Astrid Ellison - przewodnicząca Rady (później zrezygnowała);
 • Sam Temple - miał reprezentować odmieńców i być po prostu Samem - obrońcą;
 • Dekka - miała reprezentować osoby z mocami, zazwyczaj zgadzała się z Samem;
 • Albert Hillsborough - zajmował się interesami swoimi, oraz jego ludzi, zatrudnionych przy dostarczaniu żywności;
 • Edilio Escobar - pełnił funkcję komendanta żandarmerii; miał pilnować przestrzegania wprowadzonych przez Radę praw;
 • Howard Bassem - reprezentował Orca, przy okazji nabijając się z Astrid;
 • John Terrafino - wypowiadał się w imieniu Mary; był najmłodszym członkiem Rady;
 • Ellen - należała do Rady od Fazy Czwartej: Plaga.

Wprowadzone przepisyEdytuj

Ze względu na częste kłótnie oraz niemożność dojścia do porozumienia, Radzie miejskiej nie udało się wprowadzić żadnych praw. Dopiero po pożarze Perdido Beach, Astrid ustanowiła listę praw, która przedstawiała się następująco:

 1. "Każdy z nas ma prawo być wolny i robić to co chce, dopóki nie krzywdzi to innych."
 2. "Nie wolno robić nikomu krzywdy, chyba że w obronie własnej."
 3. "Nikt nie ma prawa zabierać rzeczy, należących do kogoś innego."
 4. "Wszyscy jesteśmy równi i mamy dokładnie te same prawa. Zarówno odmieńcy, jak i normalni."
 5. "Każdy kto popełni przestępstwo, czyli dopuści się kradzieży albo zrobi komuś krzywdę, zostanie oskarżony i stanie przed sześcioosobowym sądem."
 6. "Kłamstwo przed sądem to przestępstwo."
 7. "Kary mogą być różnorodne, od grzywny, przez więzienie na okres miesiąca lub więcej, aż po bezterminowe wygnanie z Perdido Beach."
 8. "Co sześć miesięcy będziemy wybierać nową radę miejską. Rada nie może jednak zmieniać tych dziewięciu zasad."
 9. "Wszyscy muszą przestrzegać tych zasad. Normalni i odmieńcy. Zwykli obywatele i członkowie rady. Rada będzie mała prawo zawiesić pozostałe zasady na okres dwudziestu czterech godzin w wypadku sytuacji wyjątkowej. W takiej sytuacji rada może wyznaczyć jakąś osobę albo grupę osób, które przyjmą funkcję Obrońców Miasta"

Ustawa przeszła przez Radę cztery do siedmiu, wchodząc tymczasowo w życie. Potem zatwierdziło je dodatkowe głosowanie powszechne.